Kaplama Uygulamaları

BOYA VE KAPLAMA UYGULAMALARI

Kaplama Uygulaması Boya uygulanacak yüzey yeniyse, çimento reaksiyonun bitmesi için en az dört hafta beklenir, daha sonra astar uygulaması ve boyaya geçilir. Bu süreden daha önce boya yapılırsa boyada dökülmeler meydana gelecektir. Boya uygulanmasından önce yapılması gerekli en önemli konu yüzeyin hazırlanmasıdır. Boyadan önce kullanılacak olan astarın, kendi üzerine uygulanacak olan boyaya uygun seçilmesi gereklidir.

Herşeyden önce uygulanacak boyaya uygun alet edavatların tam olarak elimizde hazır olması gereklidir. Boyacılıkta kural olarak aynı sistemde ve aynı markaya ait ürünlerin kullanılması kaliteli bir iş için olmazsa olmazdır. Kullanılmasına karar verilmiş malzemelerin uygulama talimatlarına kesinlikle uyulması gerekir. Eğer yüzey kirli ve nemli ise bu yüzeylere boya işlemi yapılmamalıdır. Boya uygulamasının yapılacağı yüzey, boya cinsine göre hazırlanmalıdır ve eğer varsa alt yapıdaki oluşmuş olan hatalar onarılmalıdır. İlk kez boya uygulanacak yeni sıvalı veya brüt beton yüzeylere uygulama için en 3-4 hafta beklenmelidir. Genel kural olarak, bütün boyalar uygulama yapılmadan önce kendi ambalajında uygun bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. Ahşap koruyucular, selülozik dolgu verniği ile ve epoksi grubu ürünleri kendi ambalajında karıştırılmasını takiben başka bir kaba aktarılarak tekrar karıştırılmalıdır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk çevre ortamlarında boya uygulaması yapılmamalıdır. Boya uygulaması ince katlar halinde yapılması tavsiye edilir. Boyaya sıvı ya da toz olsun hiç bir katkı yapılmamalıdır. Boya, kutusu üzerindeki talimatında yazılı olan inceltme oranından fazla inceltilmemelidir. Boyanın iyi yapışmasını sağlamak amacıyla parlak yüzeyler matlaştırılmalıdır. Uygulamadan sonra eğer boyamız artmışsa, artan boyayı ileride tekrar kullanmak için, boyaya yüzeyini biraz örtecek kadar kendi inceltisinden eklenmeli ve karıştırmadan kapağı kapatılarak serin bir ortamda depolanmalıdır.

Boyanmaya hazır hale getirilmiş yüzeylerin kirlenmemesi amacıyla iki kat astar uygulanmalıdır. Bu uygulama sayesinde, ilk kat malzeme ile yüze boya sistemi arasında aderans köprüsü meydana gelir. Ahşap ve metallerde özel astarlar kullanılmaktadır. Anti-korozif nitelikteki metal astarlarının yanında mineral bağlayıcı türlerin de kullanılması alkali dirençlerinin yüksek olmasını temin eder. İki kat (primer) uygulama sonrasında, yüzeyin düzgün olmaması halinde, astarın üzerine yoklama şeklinde ve çelik spatül ile macun uygulaması yapılır. Geniş çatlaklar, yarıklar ve çukurlar bir kerede doldurulmaz, uygulama ince katlar şeklinde yapılmaktadır.

Macun iyice kuruduktan sonra zımparalanır, ikinci kat astar çekilir. Son kat boyaların özelliği dış koşullara dayanımı sağlamaktır. Aynı zamanda görsel etki de kazandırırlar. Son kat boya uygulamasında genellikle TS 39 kriterine uygun boyalar, özel performans gerektiren durumlarda ekopsi, poliüretan, klor kauçuk gibi bağlayıcılar kullanılmaktadır.

Boya uygulamasına başlanmadan önce ön kontrol yapılmalıdır. Fırça ile uygulamada iz kalmamasına önem verilmelidir. Boyama işlemi, -5 derece sıcaklığın altında ve % 80 nisbi nem oranının üzerinde yapılmamalıdır. Boyanacak olan yüzeyin yağdan, küften, tozdan ve isten arındırılması şarttır. Yeni sıva ve beton yüzeyler prizini tamamlamış olmalıdır.

Ahşap yüzeylerin, özellikle de dış doğramaların tüm yüzeylerine montaj yapılmadan önce ilk kat astarın uygulanması gereklidir. Diğer malzemelerde de macun uygulama sırasına benzer olarak iki kat astardan sonra olmalıdır. Boya üzerine tekrar boya yapılabilmesi için, alttaki tabakanın dokunulabilir kuruluğa gelmesi gerekir.

Boyacı - Boyama Uygulamaları

Öncelikle uygulama yapılacak yüzey iyi bilinmelidir. Boya da yüzeyin özelliğine göre seçilmelidir. Ahşap yüzeyler rutubetli, reçineli, budaklı, küflü ve eski boyalı olabilir. Duvar yüzeyler rutubetli, tozlu, yağlı, kirli, ve eski boyalı olabilir. Metal yüzeyler paslı, yağlı, kirli, ve eski boyalı olabilir. Bu şekilde olan yüzeylerde öncelikle iyi bir temizlik gerekir.

Kurallarına uygun bir boyama sırasıyla şöyle olmalıdır:
Yüzey hazırlama, 1. kat astar, macunlama, 2. kat astar, son kat uygulamaları.

Boyacı - Uygun Boyanın Seçilmesi

Boya alırken öncelikle boyanacak yüzeylere uygun bir boya seçilmelidir. Yardımcı malzemeler de gerekiyorsa, bunların da boyanacak yüzeye ve boyaya uygun olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Uygulamadan iyi bir sonuç almak için, kaliteli astarlar ve incelticiler kullanılmalıdır. Boya satın alırken, ürünün TSE`ye uygun olmasına, üreticinin ISO 9001 belgesine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Seçtiğimiz rengin ortama uygun olup olmadığını da düşünmeliyiz.

Renk seçiminde kişisel zevkler önemliyse de, uygulanacak renk için mekanın özelliklerine de dikkat etmeliyiz. Koyu renkler ışığı emer ve iç ortamları olduğundan daha küçük gösterir. Alçak tavanlı ve küçük odalarda beyaz veya pastel renkler kullanılmalıdır.

Yükleniyor
Yükleniyor...